Φωτογράφιση Προϊόντων & Εκθεμάτων

Φωτογράφιση προϊόντων για e-shop και καταλόγους. Φωτογράφιση υφασμάτων, ρούχων, ειδών χειροτεχνίας, μουσειακών εκθεμάτων.